Xác định dòng tiền hàng năm trong bài toán tính NPV

Tính NPV là một bài toán quen thuộc trong tài chính:

\displaystyle NPV=-CF_0+\sum_{i=1}^n \frac {CF_i}{(1+r)^i}

Ở đây, CF_i là dòng tiền phát sinh năm thứ i, r là lãi suất chiết khấu. Tuy nhiên, có một số bài tập CF_i không được cho trước mà cần phải thêm một bước tính toán để xác định nữa :mrgreen: . Sau đây là quy trình để tính dòng tiền phát sinh của từng năm 😉

B1: Xác định các khoản thu hàng năm

 • Giá trị bán ra của sản phẩm chính, sản phẩm phụ, dịch vụ công cộng ra bên ngoài
 • Giá trị bán ra của phế liệu, phế phẩm (nếu có)
 • Trợ cấp (nếu có)

B2: Xác định các khoản chi hàng năm

 • Chi phí sản xuất (nguyên vật liệu, nhân công).
 • Chi phí tiêu thụ sản phẩm (nguyên liệu làm bao bì, nhân công bán hàng)
 • Chi phí quản lý
 • Chi phí khấu hao
 • Chi phí trả lãi vốn vay
 • Chi phí khác
 • Các loại thuế

B3: Xác định hiệu số thu chi hàng năm: 2 phương pháp

 • Trực tiếp: CF = Thu năm t – chi năm t (bỏ chi phí khấu hao, chi phí trả lãi)
 • Gián tiếp: CF = Lợi nhuận ròng + Chi phí khấu hao + Chi phí trả lãi vốn vay

B4: Tính NPV thôi 😛

Tại sao tính theo 2 phương pháp lại ra kết quả giống nhau?

Để cho gọn ta ký hiệu như sau:

 • Doanh thu:R
 • Tổng chi phí không kể khấu hao, thuế, lãi vay: C
 • Khấu hao: D
 • Thuế: T (thuế suất t)
 • Lãi vay: I

+ Nếu tính theo phương pháp trực tiếp:

\displaystyle \begin{aligned} CF &= \textrm{Doanh thu} - \textrm{Chi phi khong ke khau hao va lai vay}\\&= R-(C+T)\\& = R-(C+t*(R-C-D-I))\\&=(1-t)R-(1-t)C+tD+tI\ \ \ \ \ (1)\end{aligned}

+ Nếu tính theo phương pháp gián tiếp:

\displaystyle \begin{aligned}CF&=\textrm{Loi nhuan rong} + D + I\\&=(R-C-D-I)*(1-t)+D+I\\&=(1-t)R-(1-t)C+tD+tI\ \ \ \ \ (2)\end{aligned}

Từ (1) và (2) ta thấy CF tính theo 2 cách đều ra kết quả bằng nhau \Box

Sau đây là 1 bài ví dụ 😉

Tại 1 công ty cổ phần, Hội đồng quản trị nhận được 2 phương án mua xe như sau:

Phương án 1: Mua 40 xe Mazda, giá mỗi chiếc là 300 tr đồng, biến phí vận chuyển 1000 đồng/km, Lượng vận chuyển tối đa mỗi năm dự kiến là 36000km/xe.

Phương án 2: Mua 40 xe Kia Morning, giá 270 tr đồng/chiếc, biến phí vận chuyển 1050 đồng/km. Lượng vận chuyển tối đa dự kiến là 32400 km/xe.

Chi phí cố định mỗi năm của 2 phương án đều là 1000 tr đồng (chưa kể khấu hao xe). Thời gian sử dụng của cả 2 loại xe là 10 năm. Hết hạn khấu hao, công ty có thể bán lại với giá 50 tr đồng/xe Mazda và 30 tr đồng/xe Kia Morning.

Với giá dịch vụ vận chuyển bình quân là 4950 đồng/km (kể cả thuế GTGT), theo bạn phương án nào tốt nhất?

Biết công ty tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố định, áp dụng khấu trừ thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, lãi suất chiết khấu là 10%

Advertisements

One Response

 1. hết đột ngột quá??
  Bài giải đâu rồi? mình sém hiểu 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: