Dùng VBA để phân tích Data Table với dữ liệu trên nhiều sheet trong Excel

Data Table là một công cụ mạnh trong Excel hỗ trợ phân tích số liệu bằng cách thử nghiệm nhiều kịch bản khác nhau. Tuy nhiên, có một trở ngại là Excel 2010 yêu cầu các dữ liệu đầu vào và bảng kết quả phải nằm trên cùng 1 sheet trong khi đó, yêu cầu công việc của mình cần phân tích Data Table với dữ liệu nằm trên nhiều sheet khác nhau. Do đó, mình đã thử dùng VBA viết một chương trình giống Data Table khắc phục được vấn đề trên. Xin chia sẻ lại với các bạn 🙂

Trước tiên, tạo 1 userform như sau:

Và sau đây là code VBA:

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim a1, a2, a3, a4 As String
Dim b2, b3 As Long
Dim r1, r2, r3, r4, m As Range
a1 = RefEdit1.Value
a2 = RefEdit2.Value
a3 = RefEdit3.Value
a4 = RefEdit4.Value
Set r1 = Range(a1)
Set r2 = Range(a2)
Set r3 = Range(a3)
Set r4 = Range(a4)
For Each m In r1.Cells
b2 = m.Column
b3 = m.Row
r2.Value = Sheet1.Cells(1, b2).Value
r3.Value = Sheet1.Cells(b3, 1).Value
Calculate
m.Value = r4.Value
Next m
End Sub

Enjoy and have fun 😀

 

Advertisements

One Response

  1. Anh ơi cho em hỏi khi sử dụng phân tích độ nhạy, em ra lỗi “object required” thì phải xử lý sao ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: